FORGOT YOUR DETAILS?

Hệ thống vệ sinh dàn ngưng tự động

Hệ thống vệ sinh dàn ngưng tự động

Model:

Có 2 loại:
- Sử dụng khí nén : Dùng cho hệ thông có sẵn đường khí nén
- Sử dụng bơm nước: Sử dụng cho hệ thống thông thường.

Đặc điểm:

- Tùy từng hệ thống Chiller sẽ sử dụng loại ống phù hợp thông thường từ 6” => 14’’ tương ứng với các loại ống có đường kính 150mm=>350mm

Ưu điểm:

- Truyền nhiệt liên tục xảy ra ở hiệu quả tối đa.
- Làm sạch trao đổi nhiệt trực tuyến không yêu cầu tắt quá trình.
- Không có hóa chất - không xử lý hóa chất hoặc xử lý rắc rối.
- Hoàn toàn tự động để bảo trì dễ dàng.
- Hiệu suất đầu tư cao, khả năng thu hồi vốn <2 năm.

TÀI LIỆU

Skid Water Injection for 4 Condenser (Diaphragm Valve)

Click on the icon to download

Huong dan van hanh CQM-Skid

Click on the icon to download

TOP