FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Cảm biến độ ẩm độ chính xác cao
- Dải đo độ ẩm: 0-100%
- Độ chính xác tùy chọn 2%, 3% & 5%
- Cảm biến nhiệt độ RTD
- Nguồn cấp 24VAC/DC

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm gắn ống gió, tín hiệu ngõ ra 0-10V hoặc 4-20mA.
TOP