FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kết hợp
- Dải đo độ ẩm: 0-100%
- Tùy chọn ngõ ra 0-10V hoặc 4-20mA
- Độ chính xác tùy chọn 2%, 3% & 5%
- Màn hình hiển thị LCD
- Nguồn cấp 24VAC/DC

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm gắn phòng, tín hiệu ngõ ra 0-10V hoặc 4-20mA.
TOP