FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Dải đo và ngõ ra tùy chọn để giảm rủi ro do đặt hàng không chính xác
- Tùy chọn kết nối Bacnet hoặc Modbus
- Có thể nâng cấp màn hình hiển thị cục bộ hoặc từ xa, giảm chi phí đầu tư ban đầu và nâng cấp để xem thông số đo đạc khi có nhu cầu

Phạm vi sử dụng

- Kết nối về hệ thống giám sát và điều khiển áp suất phòng cho phòng sạch, phòng mổ, phòng áp lực âm, phòng lab, các loại lọc không khí, áp suất gió cấp…
TOP