FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Ngõ ra 4-20mA
- Relay cảnh báo với mức tác động tùy chọn
- Dễ dàng hiệu chỉnh tại công trình

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến khí NO2, dùng để giám sát và điều khiển hệ thống thông gió tầng hầm, khu sản xuất có phát ra khí thải.
TOP