FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Cảm biến tán xạ laser
- Độ chính xác và tin cậy cao
- Phát hiện bụi và các vi hạt trong không khí
- Màn hình hiển thị LCD
- Tùy chọn truyền thông Bacnet hoặc Modbus

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến độ bụi PM10, PM2.5 gắn phòng.
TOP