FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Cảm biến Thermistor hoặc RTD độ chính xác cao.
- Vật liệu SUS dùng cho phòng sạch - IP50.

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến nhiệt độ dạng nhiệt điện trở dùng để giám sát hoặc điều khiển, loại gắn phòng.
TOP