FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Nhiệt điện trở chính xác
- Đa dạng cấu hình
- Setpoint của relay điều chỉnh được

Phạm vi sử dụng

- Công tắc quá nhiệt loại gắn ống gió.
TOP