FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Đường kính đồng hồ từ 50-200mm.
- Chân đồng hoặc SUS.
- Nhiều dải đo tùy chọn.

Phạm vi sử dụng

- Đồng hồ nhiệt độ dạng cơ, dùng để hiển thị nhiệt độ đường ống nước.
TOP