FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Cảm biến Thermistor hoặc RTD độ chính xác cao
- Đa dạng các loại tùy chọn phù hợp với yêu cầu sử dụng

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến nhiệt độ dạng nhiệt điện trở dùng để giám sát hoặc điều khiển, loại gắn ống gió.
TOP