FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Cảm biến RTD độ chính xác cao
- Đa dạng dải đo và tín hiệu ngõ ra

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến nhiệt độ dạng transmitter, tín hiệu ngõ ra 0-10V hoặc 4-20mA, loại gắn ống gió.
TOP