FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Kích thước DN20-DN80
- Giảm tối đa tổn thất áp
- Lưu lượng cao
- Rò rỉ thấp
- Moment tác động thấp

Phạm vi sử dụng

- Van bi điều khiển 2 ngã.
TOP