FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Phát hiệu nhiều loại chất lỏng khác nhau
- Dạng điểm hoặc dạng dây
- Ngõ ra Relay, Form C

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến rò rỉ nước, dạng điểm hoặc dạng dây, dùng để phát hiện rò rỉ nước chiller, Cooling Tower, Data Center, phòng lưu trữ hồ sơ…
TOP