FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Tiếp điểm SPDT
- Tùy chỉnh setpoint
- Chuyển mạch trực tiếp tải 240Vac

Phạm vi sử dụng

- Công tắc dòng chảy, dùng để bảo vệ bơm, điều khiển hệ thống bơm và chiller...
TOP